Mozkové vlny a hypnóza

Pro lepší pochopení toho, co znamená „být v hypnóze“ je užitečné vědět o mozkových vlnách, jejich frekvencích a co tyto frekvence představují v běžném životě.

Co jsou to mozkové vlny?

Mozkové vlny jsou vytvářeny elektromagnetickým polem, které vzniká kolem mozku díky komunikaci mezi neurony. Ty v našem mozku komunikují pomocí elektrických impulzů. Tato komunikace probíhá neustále, kdykoliv něco děláme, něco cítíme nebo na něco myslíme. Mozkové vlny jsou tedy spojené s každou naší myšlenkou, emocí, chováním, jednoduše se vším, co jsme.

Lidé si často mylně představují (pravděpodobně díky divokému zkreslení filmařů), že budou během hypnózy spát, že má nad nimi hypnotizér kontrolu a že je pak snadno může donutit dělat cokoliv. Ve skutečnosti se během hypnoterapie nebo autohypnózy (sebehypnózy) dostaneme pouze do uvolněného stavu, do alfa a theta vln. Jak tyto stavy vědomí vypadají Vám hned popíšu.

Gama vlny (nad 35 Hz)

 • Vlny s nejvyšší frekvencí, o jejichž funkci v naší hlavě toho zatím mnoho nevíme.
 • Jsou spojovány se schopností intenzivní koncentrace, rychle zpracovat velké množství informací i s jasnozřivostí.

Beta vlny (12-35 Hz)

 • Při plném vědomí, logickém a kritickém myšlení a za zvýšeného vnímání okolí se nacházíme v beta vlnách.
 • Beta vlny reprezentují především naši vědomou mysl.
 • Beta vlny zajišťují naše efektivní fungování během dne (práce, komunikace, veškeré vědomé aktivity).
 • Pokud se ale nacházíme příliš dlouho a často v beta vlnách (neodpočineme si), oslabujeme imunitní systém, trpíme nespavostí, můžeme se dostat do stresu, deprese, cítit úzkost nebo paranoiu, mít strach nebo zlost.

Alfa vlny (8-12 Hz)

 • Alfa vlny jsou typické pro uvolněnou mysl i tělo nebo lehkou meditaci.
 • Alfa vlny jsou spojeny s první vrstvou podvědomí a jsou bránou do hlubšího stavu uvědomění si sebe sama.
 • Pokud si zrovna užíváte vlny kreativity proudící z podvědomé mysli do té vědomé, nacházíte se právě na alfa vlnách.
 • Na alfa vlnách se dobře učíme, snadno si věci zapamatujeme a také si na ně vzpomeneme. Proto jsou pro hypnoterapii ideální.
 • Když je náš mozek na alfa vlnách, mizí náš strach a fóbie a jsme příjemně unášeni do pocitu klidu, štěstí, pohody a harmonie.

Theta vlny (4-8 Hz)

 • Na theta vlny se naladíme, když se nacházíme na pomezí spánku (těsně před usnutím a krátce po probuzení), v hlubší meditaci a relaxaci.
 • Jedná se o stav hlubokého podvědomí.
 • Zlepšují intuici, přináší inspiraci a zvyšují motivaci a schopnost řešit problémy.
 • Jsou spojeny s lucidními sny.
 • V theta vlnách vyplouvají na povrch dlouhozapomenuté vzpomínky.

Delta vlny (0,5-4 Hz)

 • Jsou spojeny s hlubokým bezesným spánkem nebo hodně hlubokou meditací.
 • Během delta vln dochází k regeneraci, obnově a uzdravování našeho těla a k posílení imunitního systému.

Mozkové vlny v hypnóze

Během hypnoterapie nebo autohypnózy dosahujeme podobně jako při meditaci příjemného uvolnění v alfa, případně theta vlnách, kdy se nám zlepšuje paměť, snižuje pocit úzkosti a bolesti a zvyšuje se uvědomění našeho vnitřního stavu, schopnost učit se a odolnost vůči stresu.

Tím, že se dostaneme od našeho kritického já do podvědomí, jsme také více otevřeni sugescím (novým myšlenkám). Proto je tento stav ideální také pro pozitivní afirmace, které nás oslovují, čehož využíváme v nahrávce, která je vytvořena „na míru“.

O tom, jak probíhá celá RTT hypnoterapie se můžete dočíst zde.

Opakování je klíč ke změně

Tak co, nemáte chuť začít meditovat, probudit v sobě vlnu kreativity, zregenerovat tělo a spojit se s Vaším vševědoucím podvědomím?

Pro začátek můžete vyzkoušet třeba hypnotickou relaxační nahrávku podbarvenou hudbou na Theta vlnách pro uvolnění těla i mysli, pro odbourání stresu, zlepšení spánku a pro nasměrování myšlenek k Vašemu cíli. Najdete ji zde.

A nezapomeňte, že k nejlepším výsledkům při práci s myslí dochází, když s ní pracujeme opakovaně. Tedy jedna meditace nebo poslech nahrávky Vám pomůže k lepšímu dni. Opravdové změny nastávají až po dlouhodobém každodenním opakování, a to i změny našeho naladění na správné vlny.

Jsem požitkářka a ráda zdolávám překážky. Pomáhat lidem překonat ty jejich na cestě k vysněnému životu, aby si i oni začali užívat života naplno, je mou radostí a posláním.  Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.