Mozkové vlny a hypnóza

Před tím, než jsem hypnoterapii poznala, mi hypnóza připadala jako něco magického a alepsoň pro mě, velmi přitažlivého, ale tak trochu nemožného. Jakoby někdo lusknul prstem a vy jste se ocitli v neznámém stavu, mimo své vědomí, zranitelní, snadno ovladatelní. Tak to ale vůbec není.

Hypnóza je stav, ve kterém se nacházíme každý den. Nic nového, nic zvláštního, nic, kdy by nás mohl bez našeho souhlasu ovládat jiný člověk.

Jedna z možností, jak hypnózu lépe poznat a pochopit, je dozvědět se více o mozkových vlnách, jejich frekvencích a co tyto frekvence představují v běžném životě.

Co jsou to mozkové vlny?

Mozkové vlny jsou vytvářeny elektromagnetickým polem, které vzniká kolem mozku díky komunikaci mezi neurony. Ty v našem mozku komunikují pomocí elektrických impulzů. Tato komunikace probíhá neustále, kdykoliv něco děláme, něco cítíme nebo na něco myslíme. Mozkové vlny jsou tedy spojené s každou naší myšlenkou, emocí, chováním, jednoduše se vším, co jsme.

Lidé si často mylně představují (pravděpodobně díky divokému zkreslení filmařů), že budou během hypnózy spát, že má nad nimi hypnotizér kontrolu a že je pak snadno může donutit dělat cokoliv. Ve skutečnosti se během hypnoterapie nebo autohypnózy (sebehypnózy) dostaneme pouze do uvolněného stavu, do alfa a theta vln. Jak tyto stavy vědomí vypadají Vám hned popíšu.

Gama vlny (nad 35 Hz)

 • Vlny s nejvyšší frekvencí, o jejichž funkci v naší hlavě toho zatím mnoho nevíme.
 • Jsou spojovány se schopností intenzivní koncentrace, rychle zpracovat velké množství informací i s jasnozřivostí.

Beta vlny (12-35 Hz)

 • Při plném vědomí, logickém a kritickém myšlení a za zvýšeného vnímání okolí se nacházíme v beta vlnách.
 • Beta vlny reprezentují především naši vědomou mysl.
 • Beta vlny zajišťují naše efektivní fungování během dne (práce, komunikace, veškeré vědomé aktivity).
 • Pokud se ale nacházíme příliš dlouho a často v beta vlnách (neodpočineme si), oslabujeme imunitní systém, trpíme nespavostí, můžeme se dostat do stresu, deprese, cítit úzkost nebo paranoiu, mít strach nebo zlost.

Alfa vlny (8-12 Hz)

 • Alfa vlny jsou typické pro uvolněnou mysl i tělo nebo lehkou meditaci.
 • Alfa vlny jsou spojeny s první vrstvou podvědomí a jsou bránou do hlubšího stavu uvědomění si sebe sama.
 • Pokud si zrovna užíváte vlny kreativity proudící z podvědomé mysli do té vědomé, nacházíte se právě na alfa vlnách.
 • Na alfa vlnách se dobře učíme, snadno si věci zapamatujeme a také si na ně vzpomeneme. Proto jsou pro hypnoterapii ideální.
 • Když je náš mozek na alfa vlnách, mizí náš strach a fóbie a jsme příjemně unášeni do pocitu klidu, štěstí, pohody a harmonie.

Theta vlny (4-8 Hz)

 • Na theta vlny se naladíme, když se nacházíme na pomezí spánku (těsně před usnutím a krátce po probuzení), v hlubší meditaci a relaxaci.
 • Jedná se o stav hlubokého podvědomí.
 • Zlepšují intuici, přináší inspiraci a zvyšují motivaci a schopnost řešit problémy.
 • Jsou spojeny s lucidními sny.
 • V theta vlnách vyplouvají na povrch dlouhozapomenuté vzpomínky.

Delta vlny (0,5-4 Hz)

 • Jsou spojeny s hlubokým bezesným spánkem nebo hodně hlubokou meditací.
 • Během delta vln dochází k regeneraci, obnově a uzdravování našeho těla a k posílení imunitního systému.

Vývoj mozkových vln spolu s věkem

Zajímavé také je, když se podíváme, na jakých mozkových vlnách fungujeme během našeho vývoje.

V době, kdy se narodíme až přibližně do dvou let, pracuje náš mozek skoro stále na delta vlnách, a to dokonce i když jsme vzhůru. Je to období, kdy se rychle vyvíjíme, pracujeme výhradně s podvědomím.

Od druhého roku zhruba do šesti let žijeme ve svém kreativním vnitřním světě na theta vlnách. V tomto věku se nám do podvědomé mysli nejvíce dostávají nové vzorce a programy, a to včetně těch, které nám mohou v budoucnu značně přitížit, i když vypadají na první pohled nevinně jako třeba fráze typu „Slušný člověk si moc nevydělá“, „Velcí kluci nebrečí“, „Žena má být za plotnou, ne v politice“ nebo „Kdybych se nevdala, mohla jsem něčeho dosáhnout“. Ano, s tyto vzorce se při hypnoterapii často vynořují.

Mezi šestým a dvanáctým rokem se nám začíná vytvářet naše racionální myšlení, které ale stále pracuje ruku v ruce s naší kreativní myslí. V těchto letech se naše mysl pohybuje na alfa vlnách.

Již před dvanáctým rokem vzrůstá frekvence mozkových vln až do beta vln – do vědomé, kritické mysli. Kolem dvanáctého roku se pak vědomá a podvědomá mysl oddělí. Frekvence beta vln pak až do dospělosti roste.

V dospělosti se naše vědomá mysl během dne obvykle pohybuje na různě vysokých beta vlnách, občas zabloudí do alfa vln. Theta a delta vlny zažíváme už jen během spánku, alespoň pokud s naší myslí nepracujeme pomocí meditace nebo jiných technik, které nás ukotví, zvýší intuici a kreativitu.

Mozkové vlny v hypnóze

Během hypnoterapie nebo autohypnózy dosahujeme podobně jako při meditaci příjemného uvolnění v alfa, případně theta vlnách, kdy se nám zlepšuje paměť, snižuje pocit úzkosti a bolesti a zvyšuje se uvědomění našeho vnitřního stavu, schopnost učit se a odolnost vůči stresu.

Tím, že se dostaneme od našeho kritického já do podvědomí, jsme také více otevřeni sugescím (novým myšlenkám). Proto je tento stav ideální také pro pozitivní afirmace, které nás oslovují, čehož využíváme v nahrávce, která je vytvořena „na míru“.

O tom, jak probíhá celá RTT hypnoterapie se můžete dočíst zde.

Opakování je klíč ke změně

Tak co, nemáte chuť začít meditovat, probudit v sobě vlnu kreativity, zregenerovat tělo a spojit se s Vaším vševědoucím podvědomím?

Pro začátek můžete vyzkoušet třeba hypnotickou relaxační nahrávku podbarvenou hudbou na Theta vlnách pro uvolnění těla i mysli, pro odbourání stresu, zlepšení spánku a pro nasměrování myšlenek k Vašemu cíli. Najdete ji zde.

A nezapomeňte, že k nejlepším výsledkům při práci s myslí dochází, když s ní pracujeme opakovaně. Tedy jedna meditace nebo poslech nahrávky Vám pomůže k lepšímu dni. Opravdové změny nastávají až po dlouhodobém každodenním opakování, a to i změny našeho naladění na správné vlny.

Jsem požitkářka a ráda zdolávám překážky. Pomáhat lidem překonat ty jejich na cestě k vysněnému životu, aby si i oni začali užívat života naplno, je mou radostí a posláním.  Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.